تبلیغات

آمار بازدید

کاربران آنلاین: 2
بازدید امروز : 2414
بازدید دیروز : 279
بازدید این هفته : 3637
بازدید این ماه : 18434
کل بازدیدها : 802559

لحظه ها در زندگی

 


Ashofteh.net


 


 MOMENTS IN LIFE


لحظه ها در زندگی


There are moments in life when you miss someone


گاهی در زندگی دلتان به قدری برا ی کسی تنگ می شود


So much that you just want to pick them from


که می خواهید او را از روهایتان بیرون بیاورید  


Your dreams and hug them for real


و آرزوهای خود را در آغوش بگیرید


  When the door of happiness closes, another opens


وقتی درشادی بسته می شود ،در دیگری باز می شود  


 But often times we look so long at the


ولی معمولا آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم


 


Closed door that we don’t  see the one which has been opened for us


که دری را که برایمان باز شده نمی بینیم  


Don’t  go for looks; they can deceive


به دنبال ظواهر نرو ؛ شاید فریب بخوری


Don’t  go for wealth ; even that fades away


به دنبال ثروت نرو ؛ این ماندنی نیست  


Go for someone who makes you smile


به دنبال کسی باش که بر لبانت لبخند بنشاند


Because it takes only a smile to


چون فقط لبخند می تواند


 Make a dark day seem bright


شب سیاه را نورانی کند


Find the one that makes your heart smile


کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند  


 Dream what you want to dream


هر چه می خواهی آرزو کن


Because you have only one life


چون فقط یک بار زندگی می کنی  


And one chance to do all the things


و فقط یک شانس داری  


You want to do


برای انجام آنچه می خواهی   


The happiest of people do not necessarily


شادترین مردم لزوما


Have the best of everything


بهترین چیزها را ندارند


 The just make the most of


بلکه بهترین استفاده را می کنند


Everything that comes along their way


از هر چه سر راهشان قرار می گیرد  


The brightest future will always be based on a forgotten past


همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود


You  can ‘t go forward in life until


نمی توانی در زندگی پیشرفت کنیYou let go of your past failures and heartaches


اگر غم ها و اشتباهات گذشته را رها نکنی


Do not count the years count the memories


سال ها را نشمار؛ خاطرات را بشمار

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

نظر یا دیدگاه خود را بنویسید