آشـــفته http://shifteh.net آشفته یک سایت مهیج و دیدنی Sat, 10 Dec 2016 06:49:52 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.6 جملات زیبا – قسمت ششم ۶ http://shifteh.net/2596/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-6/ http://shifteh.net/2596/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-6/#comments Sat, 10 Dec 2016 06:49:52 +0000 http://shifteh.net/?p=2596 رسیدن فردا برای هیچکس حتمی نیست،
پس به کسانی که دوستشان دارید ابراز عشق کنید، شاید فردا هرگز نیاید.

95_abartazeha_ir-891

بابا داشت روزنامه میخوند

بچه گفت: بابا بیا بازی!

بابا که حوصله بازی نداشت

ی تیکه از روزنامه رو ک نقشه دنیا بود

رو تیکه تیکه کرد و گفت :

فرض کن این  پازله…! درستش کن!

 چند دقیقه بعد بچه درستش کرد

بابا، باتعجب پرسید:

توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟!

 بچه گفت: ادمای پشت روزنامه رو  درست کردم …

دنیا خودش درست شد

آدمای دنیا که درست بشن…

 دنیا هم درست میشه   …

funny-romance-pic-series-22-18

]]>
http://shifteh.net/2596/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-6/feed/ 9
زندگی کن … http://shifteh.net/2592/2592/ http://shifteh.net/2592/2592/#comments Tue, 22 Nov 2016 15:34:08 +0000 http://shifteh.net/?p=2592  

چنان عشق بورز که حتی تنفر راهش را بگیرد و برود

و طوری خوب زندگی کن

که حتی مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود

این زندگی نیست که می گذرد

ما هستیم که می گذریم

پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن

مهربان باش

و محبت کن …..

]]>
http://shifteh.net/2592/2592/feed/ 4
سحر جان تولدت مبارک . اول تیر http://shifteh.net/2584/%d8%b3%d8%ad%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%8a%d8%b1/ http://shifteh.net/2584/%d8%b3%d8%ad%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%8a%d8%b1/#comments Mon, 20 Jun 2016 20:58:20 +0000 http://shifteh.net/?p=2584 سحر جان تولدت مبارک

تولد تو تولد یک زیبایی ، تولد یک بهار تولد آرامش

تولد یک فرشته ، تولد زلالی دریا ، تولد عشق

تمام واژه ها برای توصیف خوبیهای تو حقیرند

و هنوز جمله ای که بشود تو را با آن وصف کرد متولد نشده

تولدت مبارک

]]>
http://shifteh.net/2584/%d8%b3%d8%ad%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%8a%d8%b1/feed/ 5
آشفته عزیز تولدت مبارک http://shifteh.net/2577/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-4/ http://shifteh.net/2577/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-4/#comments Sat, 18 Jun 2016 13:26:18 +0000 http://shifteh.net/?p=2577

images

همراه یک طلوع

در این خجسته یاد

در سالگرد بهاران هستیت

روزی که زندگی بر لبان تو بوسه زد

با صد خلوص هم آستان دل،

خواهم که بمانی همیشه شاد

تولدت مبارک

]]>
http://shifteh.net/2577/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-4/feed/ 5
جملات زیبا – قسمت پنچم http://shifteh.net/2565/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%be%d9%86%da%86%d9%85/ http://shifteh.net/2565/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%be%d9%86%da%86%d9%85/#comments Sun, 01 May 2016 05:20:30 +0000 http://shifteh.net/?p=2565 محـــــــــبت
تنہا ڪلیدیـــــست

ڪہ بـے هیچ بہانہ‌اے
هر قفلے را باز مےڪند …

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت

من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی

و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

erere

راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم …

نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم …

می‌خواهـم پا جـــای  پاهــایــت بگـــذارم …

می‌خواهـم رد  پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد …!!!

تــو تمـامـا” برای منی

]]> http://shifteh.net/2565/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%be%d9%86%da%86%d9%85/feed/ 4 روز پدر مبارک http://shifteh.net/2561/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9/ http://shifteh.net/2561/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9/#comments Thu, 21 Apr 2016 16:23:09 +0000 http://shifteh.net/?p=2561 مردها خیلی هم خوبند

دوست داشتنی و مهربان

عاشق محبت واقعی

گاهی وقتها مثل یک بچه از ته دل خوشحالند

و گاهی مثل یک پیرمرد خسته

اکثرشان تنهایی را تجربه کرده اند

بیشترشان درد کشیده اند

و اکثرا غمهایشان را در وجودشان مخفی کرده اند

خیلی از اشکها را نگذاشته اند از چشمانشان بیرون بریزد

مردها می روند قدم می زنند تا یادشان نروندکه به جای گریه باید قدمهای محکم داشته باشند

همانهایی که اگرعاشق شوند  برایتان شاملو می شوند و بیستون می کنند

و تو بهشت را برروی زمین خواهی داشت … آری اینها مرد هستند

پدران و مردان دوست داشتنی سرزمینم روزتان مبارک

]]> http://shifteh.net/2561/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9/feed/ 3 نوروز ۱۳۹۵ مبارک http://shifteh.net/2555/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-1395-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9/ http://shifteh.net/2555/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-1395-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9/#comments Mon, 11 Apr 2016 15:28:46 +0000 http://shifteh.net/?p=2555

برای وجود نازنینتان در این فرصت نو شوری نو برای زیستن و بهتر ساختن آرزومندم

امیدوارم همیشه سالم .. شاد …سرزنده … مهربان و عاشق باشید

سال نو مبارک

گلها جواب زمینند به سلام آفتاب

نه زمستانی باش که بلرزانی

نه تابستانی که بسوزانی

بهاری باش که برویانی

]]>
http://shifteh.net/2555/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-1395-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9/feed/ 3
روزای پایانی سال ۱۳۹۴ http://shifteh.net/2547/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1394/ http://shifteh.net/2547/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1394/#comments Sat, 12 Mar 2016 10:20:21 +0000 http://shifteh.net/?p=2547  

خداوندا در این آغازین (واپسین) روزهای سال دلم را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده

که هر کجا تردیدی هست ایمان؛

هر کجا زخمی است مرهم؛

و هر کجا نومیدی هست امید جای آن را فرا گیرد.

فرا رسیدن سال جدید مبارک باد!
images

چند روز دیگه بهار میاد و همه‌چیز رو تازه می‌کنه، سال رو، ماه رو،

روزها رو، هوا رو، طبیعت رو، ولی فقط یک چیز کهنه میشه که به

همه اون تاز‌گی می‌ارزه، «دوستیمون»!

life (1)

همیشه آدم وقتی به همدیگه فکر میکنن که تنها میشن

کسی واقعا عاشقه که وقتی همه پیششن ، به اونی فکر میکنه که رفیق تنهایی هاشه . . .

]]>
http://shifteh.net/2547/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1394/feed/ 9
جملات زیبا – قسمت چهارم http://shifteh.net/2540/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85/ http://shifteh.net/2540/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85/#comments Wed, 13 Jan 2016 07:26:30 +0000 http://shifteh.net/?p=2540 هر چقدر هم که ضعیف باشی

 گاهی اوقات
 می توانی تکیه گاه باشی

232323

 

زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم

دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو …

1 (7)

راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم …

نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم …

می‌خواهـم پا جـــای  پاهــایــت بگـــذارم …

می‌خواهـم رد  پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد …!!!

تــو تمـامـا” برای منی

pflanzen_0002

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد
آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت

Avazak_ir138

آدمها میخواهند بدانند که دوست داشته میشوند و قدرشان دانسته میشود
پس حتما به عزیزانتان بگویید که دوستشان دارید
شاید هرگز متوجه نشوید که چقدر نیاز به شنیدنش دارند

s2

آدمها را به خاطر این که باعث نا امیدی شما میشوند سرزنش نکنید
خودتان را سرزنش کنید که بیش از حد از آن ها انتظار دارید

s6

بجای اینکه آرزو کنید کاش شخص دیگری بودید
به آن چیزی که هستید افتخار کنید.
هرگز نمی دانید چه کسی به شما می نگریسته
درحالیکه آرزویش این بوده که کاش جای شما باشد

www_pichak_net-448

]]>
http://shifteh.net/2540/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85/feed/ 9
۱۱ دی – سوگند خانم تولدت مبارک http://shifteh.net/2531/11-%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%88%da%af%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9/ http://shifteh.net/2531/11-%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%88%da%af%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9/#comments Fri, 01 Jan 2016 09:38:56 +0000 http://shifteh.net/?p=2531 سالروز آمدن فرشته ای به زمین با آسمانی ترین آرزوها

سوگند خانم تولدت مبارک

images

زندگی‌ ات سرشار از خوشبختی و هوای تازه

روز زمینی شدنت مبارک

]]>
http://shifteh.net/2531/11-%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%88%da%af%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9/feed/ 13